Home
UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ taikomos šilumos ir karšto vandens kainas nuo 2014 m. spalio mėn. 1 dienos

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio mėn. 24 d. nutarimu Nr. T9-101 ,,Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei ,,Skuodo šiluma‘‘ nustatymo‘‘ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-38 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma‘‘ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo‘‘ nuo 2014 m. birželio 1 dienos nustatoma:

 

. 1  1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams- 26,51 ct/kWh (7,68 euro ct/kWh)  (be PVM) arba 28,90 ct/kWh (8,37 euro ct/kWh) (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 15,48 ct/kWh (4,49 euro ct/kWh) (be PVM),

1.2. kintamoji dedamoji – 11,05 ct/kWh (3,20 euro ct/kWh) (be PVM),

1.3. kompensacija už gautas papildomas pajamas – 0,02 ct/kWh (-0,01 euro ct/kWh) (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1.Daugiabučių namų gyventojams – 23,91  Lt/m3 (6,92 Eur/m3) (be PVM) arba 26,06 Lt/m3 (7,54 Eur/m3) (su 9 proc. PVM),tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,60 Lt/m3 (0,17 Eur/m3) (be PVM),

2.1.2. kintamoji dedamoj i-  23,31 Lt/ m3 (6,75 Eur/m3 ) (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 22,15 Lt/m3 (6,41 Eur/m3) (be PVM) arba 26,80 Lt/ m³(7,76 Eur/m3) (su 21 proc. PVM) .

2.2.1 pastovioji dedamoji – 0,60 Lt/m3 (0,17 Eur/m3) (be PVM),

 

2.1.2. kintamoji dedamoj i-  21,55 Lt/ m3 (6,24 Eur/m3 ) (be PVM).

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ vasaros laikotarpiu šilumos ir karšto vandens gyventojams neteikia, todėl iki 2014 m. spalio 1 d. šilumos ir karšto vandens kaina nebus skaičiuojama.

Šilumos kainų paskaičiavimas už gegužės mėnenį pateikiamas čia ...

 

 
SKELBIAMA 2013/2014 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGA

Vykdydamas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-17 įsakymą A1-293.
UAB "Skuodo šiluma"  direktoriaus Vladislovo Pakalniškio įsakymu Nr.V1-17. 2014 m. balandžio 18d.
Baigti 2013-2014m. šidymo sezoną nuo š.m. balandžio 18dienos 8 val.

 

 
UAB "Skuodo šiluma" šilumos sunaudojimas daugiabučiuose namuose per spalio mėnesį


Šildymo sezonas Skuode pradėtas mėnesio viduryje (10.15), Kadangi šildymo laikotarpis buvo trumpas, o šiemetinis spalis buvo šiltesnis už pernykštį, pirmosios sąskaitos už šilumą daugeliui skuodiškių nebus didelės. Detalę informacija apie kiekvieno daugiabučio namo sunaudotą šilumos energiją galite rasti čia ...

 
Skelbiama šilumos sezono pradžia 2013-2014 metams


Vykdydamas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-14 įsakymą A1-737.
UAB "Skuodo šiluma" l.e. direktoriaus pareigas Kosto Sodžio įsakymu Nr.V1-44. 2013 m. spalio 14d.
Pradedamas 2013-2014m. šidymo sezonas nuo š.m. spalio 15dienos 8 val.

 
Dėl šilumos punkto įrenginiuose sunaudotos elektros energijos paskirstymo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2012 m. rugsėjo 21 d. energetikos įsakymu (Žin., 2012, Nr.111-5655), pakeitusiu Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 (Žin.,2010, Nr.127-6488;2011, Nr.97-4575, Nr.130-6182) 45 punktą, už šilumos punkte suvartotą elektros energiją apmokės daugiabučio namo gyventojai. Namo įgaliotas asmuo šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirstys daugiabučio namo butų savininkams proporcingai jų turimai nuosavybės daliai bendroje dalinėje nuosavybėje.