Home
SKELBIAMA 2014/2015 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGA

Skuodas jau skelbia šildymo sezono pabaigą. UAB "Skuodo šiluma" vykdydama Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-21 įsakymą A1-261 , nutraukia šildymo sezona nuo 2015 m. balandžio 22 dienos.

 

 
UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ taikomos šilumos ir karšto vandens kainas nuo 2015 m. balandžio mėn. 1 dienos

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio mėn. 24 d. nutarimu Nr. T9-101 ,,Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei ,,Skuodo šiluma‘‘ nustatymo‘‘ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-38 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma‘‘ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo‘‘ nuo 2015 m. balandžio 1 dienos nustatoma:

 

. 1  1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams- 7,57 euro ct/kWh (26,14 ct/kWh)  (be PVM) arba 8,25 euro ct/kWh (28,49 ct/kWh) (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 4,49 euro ct/kWh (be PVM),

1.2. kintamoji dedamoji – 3,09 euro ct/kWh (be PVM),

1.3. kompensacija už gautas papildomas pajamas – 0,01 euro ct/kWh (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1.Daugiabučių namų gyventojams – 6,86  Eur/m3 (23,69 Lt/m3) (be PVM) arba 7,48 Eur/m3 (25,83 Lt/m3) (su 9 proc. PVM),tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji –0,17Eur/m3 (be PVM),

2.1.2. kintamoji dedamoji-  6,69 Eur/m3 (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams –6,35 Eur/m3 (21,93Lt/m3 )(be PVM) arba 7,68 Eur/ m³(26,52 Lt/m3) (su 21 proc. PVM) .

2.2.1 pastovioji dedamoji – 0,17Eur/m3 (be PVM),

2.1.2. kintamoji dedamoji-  6,18 Eur/m3 (be PVM).

 

Šilumos kainų paskaičiavimas pateikiamas čia ...

 

 
Skelbiama šilumos sezono pradžia 2014-2015 metams


Vykdydamas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014m. spalio 20d. įsakymą Nr. A1-704.
UAB "Skuodo šiluma"direktorius Vladislovo Pakalniškio įsakymu Nr.V1-24.
2014 m. spalio 22d. 8val., pradedamas 2014-2015m. šildymo sezonas.

 
UAB "Skuodo šiluma" šilumos sunaudojimas daugiabučiuose namuose per spalio mėnesį


Šildymo sezonas Skuode pradėtas mėnesio viduryje (10.15), Kadangi šildymo laikotarpis buvo trumpas, o šiemetinis spalis buvo šiltesnis už pernykštį, pirmosios sąskaitos už šilumą daugeliui skuodiškių nebus didelės. Detalę informacija apie kiekvieno daugiabučio namo sunaudotą šilumos energiją galite rasti čia ...

 
Dėl šilumos punkto įrenginiuose sunaudotos elektros energijos paskirstymo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2012 m. rugsėjo 21 d. energetikos įsakymu (Žin., 2012, Nr.111-5655), pakeitusiu Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 (Žin.,2010, Nr.127-6488;2011, Nr.97-4575, Nr.130-6182) 45 punktą, už šilumos punkte suvartotą elektros energiją apmokės daugiabučio namo gyventojai. Namo įgaliotas asmuo šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirstys daugiabučio namo butų savininkams proporcingai jų turimai nuosavybės daliai bendroje dalinėje nuosavybėje.