Home
UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ taikomos šilumos ir karšto vandens kainas nuo 2018 m. sausio 1 dienos

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. vasario 1 d. nustatoma:

 

. 1  1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,48ct/kWh (be PVM) arba 7,06 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,81 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildomai gautos pajamos dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,18) ct/kWh.

 

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 8,04 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,76 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM),tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji – 7,23 Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 7,40 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,95 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 6,59 Eur/kub. m (be PVM).

 

Šilumos kainų paskaičiavimas pateikiamas čia ...

 

 
Skuode skelbiamas 2017-2018 m. šildymo sezonas nuo spalio 10 dienos

Skuodas jau nuo š.m. spalio 10 dienos bus šildomas, UAB „Skuodo šiluma“ šilumos trasomis pradės tekėti šiltas vanduo į gyventojų radiatorius. Vykdydamas Skuodo rajono administracijos direktoriaus Kazio Viršilo 2017 m. spalio 9 dienos ĮSAKYMĄ Nr. A1-756 UAB "Skuodo šiluma" pradeda šildymą mieste.

 
PRADEDAMA ŠILUMOS TINKLŲ RENOVACIJA

UAB „Skuodo šiluma“ pradeda šilumos tinklų renovaciją Skuodo mieste

Projekto vykdytojas - UAB „Skuodo šiluma“
Projekto kodas – Nr.04.3.2.-LVKA-K-102-01-0051
Projekto pavadinimas – Skuodo miesto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas
Įgyvendinimo vieta – Skuodo rajono savivaldybėje , Skuodo miesto katilinės Nr. 1 ir Nr.3 kvartale teritorija.
Projekto vertė -394 460,00 Eur su PVM
Paramos suma – 143,172,86 Eur.

Siekdama padidinti šilumos tiekimo efektyvumą bei patikimumą vartotojams, UAB „Skuodo šiluma“ investuoja į šilumos tiekimo tinklus, kuriais šiluma tiekiama Skuodo miesto gyventojams. Vykdant „Skuodo miesto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“ projektą, bus pakeista 1,6 km. šilumos trasų, nutiestų prieš 30-35 m. Senieji vamzdžiai buvo pakloti gelžbetonio konstrukcijų kanaluose, šiluminė izoliacija būdavo pažeidžiama, dėl to buvo patiriama žymių šilumos nuostolių tinkluose.Šiuolaikinių pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais su nuotėkio kontrolės sistema, leidžiančia diagnozuoti drėgmės išplitimo vietą, nustatyti tikslią žemės kasimo ir remonto vietą. Bekanalių vamzdžių šiluminė varža yra daug didesnė negu senųjų, tad įvykdžius projektą reali galimybė sutaupyti gana daug šiluminės energijos trasose.Atnaujinti vamzdynai sumažins šilumos tinklų eksploatacijos ir remonto išlaidas, kuro sąnaudas, o kartu mažins ir aplinkos taršą. Projektas pradėtas vykdyti 2017 metais, o baigti planuojama 2018 metais.
Skuodo m. šilumos tinklų rekonstrukcijai atlikti skirta Europos Sąjungos parama iki 50 proc. projekto vertės pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Bendra projekto vertė sudaro 394 460,00 Eur. Europos Sąjungos parama sudaro 143,172,86 Eur. kitą projekto vertės dalį finansuoja UAB „Skuodo šiluma“ lėšomis. Darbai bus pradėti 2017 m. rugsėjo 18 d.
Skuodo m. šilumos tinklų modernizavimas projektas bus vykdomas dviem etapais. Šiuo metu projekto rangovas UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ atnaujina šilumos tiekimo vamzdynus Šaulių ir Apuolės gatvių zonose t.y. Katilinės Nr.3 kvartale. Kitas etapas bus vykdomas 2018 metais.

 
SKELBIAMA 2016/2017 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGA

Skuodo miestas skelbia šildymo sezono pabaigą. UAB "Skuodo šiluma", vykdydama Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-02 įsakymą A1-369 , nutraukia šildymo sezoną nuo 2017 m. gegužės 3 dienos.

 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS GYVENTOJAMS

Informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d., dėl internetinės programos atnaujinimo darbų, laikinai neveikia „Vartotojų informavimo sistema“. Laikinai kviečiame naudotis mūsų tinklapiu: www.skuodosiluma.lt esančia informacija: NAUJIENOS→ VARTOTOJAMS → ŠILUMOS SUNAUDOJIMAS. Nurodytoje nuorodoje pateikta išsami 2017 m. sausio mėnesio informacija:

 

- apie faktinį šilumos sunaudojimą pagal namų grupes;

- 1 kv. metro kainą kiekvienam daugiabučiui;

- sausio mėnesio vidutinę lauko oro temperatūrą;

- einamo mėnesio šilumos kainą.

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 2