Home
UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ taikomos šilumos ir karšto vandens kainas nuo 2015 m. gruodžio 1 dienos

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 03-497 ,, Dėl uždarpsios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 03-448 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2015 m. gruodžio 1 d. nustatoma:

 

. 1  1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,98 ct/kWh (be PVM) arba 7,61ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 5,44 ct/kWh (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,51 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji dėl gautų papildomų pajamų – -0,97 ct/kWh(be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,61 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,20 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM),tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,17 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji – 6,44 Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,06 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,33 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,17 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,89 Eur/kub. m (be PVM).

 

Šilumos kainų paskaičiavimas pateikiamas čia ...

 

 
Skuode skelbiamas 2015-2016m. šilumo sezonas nuo spalio 12 dienos

Skuodas jau nuo š.m. spalio 12 dienos bus šildomas, UAB "Skuodo šiluma" šilumos trasomis pradės tekėti šiltas vanduo į gyventojų radiatorius. Vykdydamas Skuodo rajono savivaldybės direktoriaus 2015m. spalio 8 dienos įsakymą. UAB "Skuodo šiluma" direktoriaus spalio 9 dienos išleistu įsakymu šildymas Skuode pradedamas spalio 12 d. 8 valanda ryte.

 
SKELBIAMA 2014/2015 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGA

Skuodas jau skelbia šildymo sezono pabaigą. UAB "Skuodo šiluma" vykdydama Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-21 įsakymą A1-261 , nutraukia šildymo sezona nuo 2015 m. balandžio 22 dienos.

 

 
Skelbiama šilumos sezono pradžia 2014-2015 metams


Vykdydamas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014m. spalio 20d. įsakymą Nr. A1-704.
UAB "Skuodo šiluma"direktorius Vladislovo Pakalniškio įsakymu Nr.V1-24.
2014 m. spalio 22d. 8val., pradedamas 2014-2015m. šildymo sezonas.

 
UAB "Skuodo šiluma" šilumos sunaudojimas daugiabučiuose namuose per spalio mėnesį


Šildymo sezonas Skuode pradėtas mėnesio viduryje (10.15), Kadangi šildymo laikotarpis buvo trumpas, o šiemetinis spalis buvo šiltesnis už pernykštį, pirmosios sąskaitos už šilumą daugeliui skuodiškių nebus didelės. Detalę informacija apie kiekvieno daugiabučio namo sunaudotą šilumos energiją galite rasti čia ...